Why do we stick to our Lucky Numbers

ทำไมผู้คนบางส่วนถึงยึดติดกับ Lucky number 

          แม้ว่านักพนันส่วนใหญ่จะยึดกฎทางคณิตศาสตร์ และสิ่งที่พวกเขารับรู้ผ่านประสาทสัมผัสในการเล่นเท่านั้น แต่ก็ยังมีผู้เล่นบางกลุ่มที่เชื่อในโชคลางและตัวเลขพิเศษต่างๆ ว่ามันเป็นตัวเลขนำโชคของพวกเขา ซึ่งทฤษฎีดังกล่าวเป็นหัวข้อที่ผู้คนพูดคุยกันมานานว่ามันเป็นสิ่งที่ช่วยให้พวกเขาเล่นได้ดีจริงๆ หรือเพียงแค่อุปทานกันไปเองเท่านั้น เพราะแม้ว่าเกมพนันส่วนมากจะใช้ทักษะในการ

เล่น แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าโชคก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อการแพ้ชนะได้เช่นกัน ดังนั้นนี่อาจเป็นสาเหตุ

ที่ผู้คนเหล่านั้นเชื่อในตัวเลขนำโชคของพวกเขาและนำมันมาเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจอยู่บ่อยครั้ง

ดังนั้นเราจะมาพูดถึงหัวข้อดังกล่าว ว่ามีที่มาอย่างไรและเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

หลักคำสอนทางคณิตศาสตร์

ตามหลักแล้วพวกเรามักจะต้องใช้การคำนวณคณิตศาสตร์

ในชีวิตประจำวันอยู่เสมอไม่ว่าจะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพราะถ้า

พูดกันตามหลัก คณิตศาสตร์ถือว่าเป็นระเบียบวินัยพื้นฐาน

ของวิทยาศาสตร์ในตัวมันเอง แต่ในความจริงคณิตศาสตร์

นับว่าเป็นหนึ่งในเรื่องนามธรรม ที่ผู้คนมักถูกหลอกว่าเป็น

ความคิดที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ ดังนั้นจึงไม่สามารถนับได้ mmc996

ว่าเป็นสาขาเทคนิคที่แท้จริง

การพิจารณาตัวเลขในด้านการพนัน

เป็นเรื่องแปลกมากที่เลขจำนวนเต็มเจ็ดถือเป็นสัญญาณที่

บ่งบอกถึงความโชคร้ายในเกม Craps แต่มีกระแสอื่นๆ อีก

มากมายที่ตัวเลขแสดงผลกระทบอย่างมากในเกมการพนัน

ในขณะที่การเลือกหมายเลขลอตเตอรีนั้นพวกเราส่วนใหญ่

มักจะชอบใช้อายุและวันเกิดของสมาชิกในครอบครัวจนถึง

เพื่อนหรือคนรู้จักเพื่อนำมาตัดสินใจว่าจะเล่นหรือเลือกเลข

ใดในการซื้อที่ถือว่าเป็นเลขนำโชคนั่นเอง

จิตใจที่บ้าคลั่งของนักพนัน

ในสายตาของคนทั่วไป พวกเขามักมองว่านักพนันเป็นกลุ่ม

คนที่โลเลและไม่มีหลักการในบางครั้ง เช่นเดียวกับเรื่องราว

ของนักพนันที่กล่าวว่าพวกเขาไม่ได้เชื่อในโชคลาง เหตุผล

เพราะเขาเคยได้ยินมาว่า มันเป็นเรื่องสมมุติที่จะนำเรื่องแย่ๆ

มาให้แก่เขาแม้ว่าความจริงแล้วมันจะเป็นแค่เรื่องตลกขำขันแต่ก็ยังมีนักพนันบางส่วนที่พร้อมเดิมพันด้วยการลองหลายสิ่งเพื่อหวังว่ามันจะช่วยให้การเล่นนั้นออกมาดียิ่งขึ้นเป็นต้น

ข้อสรุป แม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่ความคาดหวังในส่วนลึกของจิตใจ หรือเป็นสิ่งที่ผู้คนยึดเหนี่ยวแค่

เพียงเพราะความชอบส่วนบุคคล เรื่องเหล่านี้ก็ยังไม่อาจหาข้อมูลที่เป็นความจริงอันถูกต้องได้แบบ

100% ดังนั้นจึงถือว่ามันเป็นแค่ความต้องการรูปแบบหนึ่งที่ผู้เล่นต้องการนำไปใช้เท่านั้นเอง